Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Voer een menopauzebeleid in

Senatoren Karin Brouwers en Maud Vanwalleghem willen menopauze uit de taboesfeer trekken. Daarom dienden ze vandaag een voorstel van resolutie in om een menopauzebeleid uit te stippelen.

77 procent van de Belgische vrouwen geeft aan dat hun levenskwaliteit erop is achteruitgegaan sinds de start van hun menopauze. Ook al treedt de (peri)menopauze doorgaans in rond eenenvijftig jaar, treft deze problematiek vrouwen van verschillende leeftijden. Vooral op de werkvloer krijgen veel vrouwen het moeilijk.   Senatoren Maud Vanwalleghem en Karin Brouwers (cd&v) dienden daarom vandaag een voorstel van resolutie in om een menopauzebeleid uit te stippelen. “Meer sensibilisering en bewustwording kan de menopauze uit de taboesfeer halen.”

De (peri)menopauze zal vroeg of laat een impact hebben op de meerderheid van de Belgische vrouwen. Helaas heerst er nog een groot taboe rond dit onderwerp. Menopauzeklachten worden vaak geminimaliseerd of toegeschreven aan stress. Ook worden geregeld verkeerde diagnoses gesteld, zoals een burn-out of depressie, waarbij medicatie wordt voorgeschreven die eigenlijk niet helpt. Het tijdig opsporen en herkennen van de symptomen van de (peri)menopauze is daarom cruciaal voor de gezondheid van vrouwen. De menopauze valt vaak samen met het moment waarop de carrières van vrouwen pieken: de gemiddelde leeftijd ligt op 51 jaar, maar 5 procent van de Belgische vrouwen komt zelfs voor het 45ste levensjaar in de overgang (vroege menopauze).  Waar nauwelijks over gesproken wordt, is de impact van die (peri)menopauze op onze loopbanen.

Sensibilisering en bewustwording

“Indien we willen dat vrouwen op de werkvloer voldoende beschermd worden tegen discriminatie en uitval moet dit thema meer belicht worden”, aldus senatoren Brouwers en Vanwalleghem. Tekenend is dat geen enkel Europees land een actieplan of strategie heeft om de impact van de menopauze op vrouwen en hun werk in kaart te brengen. Om vrouwen te beschermen tegen discriminatie en uitval op de werkvloer pleiten beide senatoren om meer in te zetten op sensibilisering en bewustwording over menopauze bij werkgevers, bij zorgverleners én bij het brede publiek. Onderzoek toont namelijk aan dat de manier waarop de maatschappij kijkt naar de menopauze ook een invloed heeft op de impact die vrouwen ondervinden van de menopauze. Hoe beter de (peri)menopauze sociaal gewaardeerd wordt, hoe minder psychologische en fysieke symptomen vrouwen vermelden. Net omdat de impact en de gevolgen van de menopauze zo veelzijdig zijn, kan men door het ontwikkelen van een menopauzebeleid de problemen en de mogelijke oplossingen beter in kaart brengen. Andere concrete maatregelen waarvoor Vanwalleghem en Brouwers pleiten zijn de terugbetaling van bepaalde medische kosten die bij de menopauze komen kijken zoals hormoontherapie en kosten voor de behandeling van vroegtijdige menopauze.


Maud Vanwalleghem en Karin Brouwers dienen daarom samen een resolutie in bij de Senaat, die brede steun krijgt in het halfrond. “We mogen niet accepteren dat de menopauze wordt afgedaan als ‘onbeduidend vrouwenprobleempje’. Er kunnen serieuze mentale en fysieke klachten mee gepaard gaan die vrouwen hinderen op de arbeidsmarkt”, besluiten de senatoren.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37