Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Vlaams parlement wil strijd tegen ontbossing Amazonewoud verscherpen

PERSBERICHT

Het Amazonewoud is met een oppervlakte van ongeveer 5,5 miljoen vierkante kilometer het grootste regenwoud van onze planeet. Met als bijnaam ‘de longen van de aarde’ heeft het regenwoud een invloed op de biodiversiteit, klimaat en levensonderhoud van mensen in de Amazoneregio en ver daarbuiten. Toch wordt het gebied bedreigd door ontbossing en bosdegradatie, met grote bosbranden in 2019 als dieptepunt. Karin dient namens CD&V mede een resolutie in die de Vlaamse regering en de Europese Commissie oproepen om die strijd verder en diepgaander te ondersteunen.

Het Amazonewoud heeft een ongeziene waarde voor onze planeet: het kent een eigen ecosysteem met tienduizenden soorten planten, bomen en dieren, waardoor het enorm belangrijk is voor de biodiversiteit op aarde. Maar daarnaast speelt het ook een heel belangrijke rol voor het klimaat, aangezien het grote hoeveelheden koolstof opslaat en omzet in zuurstof. Ondanks de enorme waarde voor onze planeet staat het Amazonewoud steeds meer onder druk. Volgens wetenschappers zou de afgelopen decennia ongeveer één vijfde van de oorspronkelijke oppervlakte van het woud verdwenen zijn. De gevolgen zijn catastrofaal, niet alleen voor de inheemse bevolking van het Amazonewoud en voor de biodiversiteit, maar ook voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Met de bosbranden tijdens de zomer van 2019 als triest hoogtepunt van die ontbossing en bosdegradatie. Via een resolutie vragen de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement de Vlaamse regering en aan de Europese Commissie om hiertegen op te treden.

Bosbranden veroorzaakt door ontbossing

De ontbossing en bosdegradatie in het Amazonegebied kwamen tijdens de zomer van 2019 in het oog van de storm te liggen door aanhoudende bosbranden, opzettelijk aangestoken om landbouwgrond vrij te maken. Op 7 september 2019 ondertekenden 7 van de 9 Amazonelanden, waaronder Brazilië, ook een pact waarin ze concrete maatregelen beloofden om het tropische regenwoud beter te beschermen. Deze landen willen onder meer hun acties tegen de ontbossing beter coördineren en een fonds oprichten om onderzoeksprojecten te financieren. In een resolutie vragen de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement nu aan de Vlaamse regering en aan de Europese Commissie om in hun beleid mee de strijd tegen ontbossing en bosdegradatie in de Amazonelanden aan te gaan.

Vlaamse regering én Europese Commissie

“We vragen aan de Europese Commissie om financiële middelen en technische ondersteuning te verlenen aan de Amazonelanden in de strijd tegen illegale ontbossing en voor het behoud van het regenwoud. Dit omvat eveneens het aanbieden van know how om te komen tot een duurzamere, meer rendabele landbouw waardoor de nood aan nieuw landbouwareaal vermindert en landbouw ook een deel van de oplossing kan aanreiken” zegt hoofdindiener van de resolutie, Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V).

“Wij vragen de Vlaamse regering om de Amazonelanden te wijzen op hun internationale verplichtingen en om er bij de Braziliaanse autoriteiten op aan te dringen een einde te maken aan onterechte vervolgingen van inheemse indianenstammen en meer in het bijzonder van de activisten die ijveren voor het behoud van het Amazonewoud” aldus de indieners.

“De Vlaamse regering moet in samenwerking met de federale overheid de import van hout uit het Amazonewoud strenger  controleren en illegale houthandel aanpakken. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen moet de Vlaamse regering het belang van de naleving van de Europese Houtverordening bij Vlaamse ondernemingen actief promoten”, zeggen de indieners.

Meer info vindt u hier.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37