Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Vlaams Parlement keurt nieuw kunstendecreet goed

PERSMEDEDELING

Het kunstendecreet regelt subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten in Vlaanderen. Het vernieuwde kunstendecreet, dat de krijtlijnen bepaalt voor komende beleidsperiodes, werd vandaag goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De meerderheidspartijen reageren tevreden. Met het vernieuwde decreet zorgen we voor meer financiële stabiliteit, die zich zal vertalen in meer werkzekerheid voor kunstenaars.

De grootste vernieuwing in het vernieuwde decreet, is de aandacht voor landschapszorg. Landschapszorg is de zoektocht naar een evenwicht tussen de verschillende soorten kunsten. De bedoeling is om nieuwe ideeën en kunstenaars alle kansen te geven, en de nieuwe commissie landschapszorg moet dit mee bewaken.

Daarnaast wordt decretaal bepaald dat een minimaal deel van het totale budget voorbehouden moet worden voor de projectsubsidies. “Dankzij dit vast percentage voor projectmiddelen garandeert het nieuwe decreet kansen voor vernieuwende projecten en voor jonge kunstenaars en de noodzakelijke dynamiek in het brede kunstenveld. Tegelijk zorgt deze koppeling tussen de kortlopende projectsubsidies en de meerjarige werkingssubsidies  voor stabiliteit en voorspelbaarheid zodat kunstenaars niet meer de dupe zijn van meervragen bij de werkingssubsidies”, stelt Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V).

Tot slot komt er ook meer nadruk op eerlijke verloning voor onze kunstenaars. De coronacrisis drukte iedereen met de neus op het feit dat het kunstenaarsbestaan te vaak gepaard gaat met financiële onzekerheid. Het is een complexe sociaaleconomische uitdaging waar het federale niveau de belangrijkste sleutels in handen heeft. Maar dat feit ontslaat Vlaanderen niet van de verantwoordelijkheid een kunstenbeleid te voeren dat voor kunstenaars een eerlijk loon en de opbouw van sociale rechten vooropstelt. Vandaar de verplichting voor elke subsidie, zowel bij project- als werkingsmiddelen, om dat eerlijk loon te garanderen.

 

 

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37