Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Veiliger heraanleg N21 te Haacht nog niet voor morgen

PERSBERICHT

Op 15 januari 2019 hielden zo’n 3.000 leerlingen van de Don Boscoschool in Haacht (samen met leerkrachten, ouders en sympathisanten) een optocht om de onveilige verkeerssituatie op de N21 in Haacht aan te kaarten. Aanleiding van deze optocht was het verlies van twee medeleerlingen (Noah in 2015 en Maarten Decat in september 2018) omwille van een verkeersongeval op die onveilige N21.

Heel wat leerlingen (als fietser of voetganger) van de Don Boscoschool nemen dagelijks de N21, maar op de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek en de Stationsstraat in Haacht zijn er nog geen gescheiden fiets- of voetpaden. 

Minister Weyts liet via een persbericht (oktober 2018) weten dat het nodige geld voor de aanleg van vrijliggende fietspaden werd vrijgemaakt. Of toch alvast voor het stuk vanaf de Zoellaan tot Haacht-station. Er zijn echter geen plannen om heel de N21, tot aan Kampenhout-Sas, van nieuwe fietspaden te voorzien. Een duidelijke tijdsspanne voor de werken is er echter nog niet. 

Als antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) kondigde de minister wel aan dat er op korte termijn een aantal maatregelen zouden worden genomen om de veiligheid te verhogen.

Zo zullen er voorbereidingen worden getroffen om de analoge flitscamera’s op het tracé ten noorden van het spoor door trajectcontrole (zone 70) te vervangen en zal op dit noordelijk deel worden onderzocht of er mogelijkheid is om (kiezelsteen)verharding aan te brengen voor voetgangers. Dit om te vermijden dat voetgangers op het fietspad lopen. Hiertoe dient nagekeken tot waar het openbaar domein gaat.

Voor het gedeelte tussen de Oudestraat en de spoorovergang zullen er maatregelen  worden genomen om het snelheidsregime op 50 km/h te brengen.

De markeringen van de fietspaden zal worden geïnspecteerd en waar nodig vernieuwd. 

Karin Brouwers concludeert: ”Een definitieve heraanleg van de N21 is nog niet voor morgen. De minister belooft wel enkele voorlopige maatregelen om de veiligheid te verhogen. Het is beter dan niets, maar ik zal dit dossier nauw blijven opvolgen.” 

Meer info over de heraanleg vindt u tevens op de website van AWV, meer bepaald    http://wegenenverkeer.be/projecten/n21-zoellaan-station-haacht

 

 

 

 

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37