Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Tiensesteenweg kan veiliger volgens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V)

Persartikel

”Na de aanleg van de busbaan deed ik de suggestie om lichten te (ver)plaatsen naar het kruispunt met de Grensstraat in Kessel-Lo”, zegt Karin Brouwers. “Minister van Openbare Werken Lydia Peeters bevestigde me dat het wegnemen van de middenberm op de Tiensesteenweg het uitrijden van de Grensstraat in Kessel-Lo heeft bemoeilijkt. Meer zelfs, sinds de aanleg van de busbaan op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo (N3) is het nog moeilijker geworden voor weggebruikers die uit de Grensstraat komen om de Tiensesteenweg op te rijden. Een 20-tal meter verderop, ter hoogte van de kruising met de Koningin Elisabethlaan, zijn er wel verkeerslichten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zou kunnen onderzoeken of een verplaatsing of uitbreiding van die lichten tot voor de kruising met de Grensstraat mogelijk is waardoor het uitrijdende verkeer veel veiliger zou kunnen verlopen.” Minister Lydia Peeters erkent dat de verkeerssituatie er niet gemakkelijker op is geworden aan het kruispunt van de Grensstraat met de Tiensesteenweg.

Verkeerstellingen

”Het is correct dat het wegnemen van de middenberm het uitrijden van de Grensstraat heeft bemoeilijkt. Daarom is het Agentschap Wegen en Verkeer op zoek naar een goede ingreep om dit veiliger en makkelijker te maken. We gaan daarvoor enkele acties ondernemen zoals bijvoorbeeld tellingen organiseren. We gaan ook een dossier met mogelijke oplossingen bespreken op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Een verplaatsing van de verkeerslichten lijkt niet wenselijk. De afstand tussen het kruispunt met de Koningin Elisabethlaan en het kruispunt met de Grensstraat is ongeveer 80 meter. Het uitbreiden van het kruispunt zal een negatieve invloed hebben op de capaciteit omdat de ontruimingstijden veel langer zullen worden. Ook het toevoegen van een extra verkeerslichten zal de capaciteit sterk verminderen. Nadat de tellingen afgerond zijn, zullen meerdere voorstellen onderzocht worden met het oog op een betere veiligheid van het uitrijdende verkeer.”

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37