Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Stop de onderhandelingen voor de toetreding van Turkije tot de EU

PERSBERICHT

Vlaams Parlement vraagt aan EU fundamentele koerswijziging ten aanzien Turkije

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde woensdag 9 december een resolutie goed waarin ze de Europese Unie vraagt om een koerswijziging door te voeren in haar relaties met Turkije.

“Turkije schendt momenteel te veel voorwaarden om toetreding tot de Europese Unie te wettigen. Daarom roepen wij vanuit het Vlaams Parlement de Europese Unie op tot een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije”, aldus mede-initiatiefneemster Karin Brouwers (CD&V). 

Op donderdag 10 december staan de relaties tussen Turkije en de Europese Unie, meer specifiek de toetredingsonderhandelingen, geagendeerd op de Europese Raad. Die onderhandelingen slepen nu al vijftien jaar aan en vooral de laatste jaren is gebleken dat het huidige regime weinig goodwill toont om te voldoen aan de voorwaarden, die vereist zijn om volwaardig lid te worden van de Europese Unie.

Integendeel. De koers die het huidige regime vaart,  leidde in het Europees Parlement al tot verscheidene resoluties, waarin de achteruitgang van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van meningsuiting, de eerbiediging van de mensenrechten en de eerbiediging van de rechtsstaat in Turkije werden aangehaald.

Daarnaast schaadt Turkije om de haverklap zijn relaties met de  Europese Unie door de weinig respectvolle uitlatingen van president Erdogan  ten aanzien van verschillende Europese landen en hun leiders.

Zo mogelijk nog schadelijker voor goede relaties zijn de geo-politieke acties die Turkije uitvoert in het Midden-Oosten. Daarbij leeft Turkije evenmin het akkoord met Europa na om de vluchtelingenstroom vanuit Syrië te stoppen.

 Daarom roept het Vlaams Parlement de Europese Unie op tot een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije, , waarin de EU het multi-dimensionele karakter van haar relaties met Turkije erkent. Wij vragen dus expliciet om de onderhandelingen en procedure voor de toetreding van Turkije tot de EU stop te zetten en we pleiten voor een vernieuwd zakelijk nabuurschap tussen het land en de EU.

 

 

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37