Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Sterk en duurzaam relanceplan nodig voor de brede cultuursector

PERSBERICHT

In een resolutie, mede ingediend door Karin, roept het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering op om de brede cultuursector een duurzaam perspectief te bieden onder de vorm van een sterk relanceplan.  De cultuursector is immers één van de hardst getroffen sectoren en hij zal ook het langst getroffen blijven door de coronacrisis. Ook 2021 wordt een moeilijk jaar, want naast het economische aspect mag ook de maatschappelijke impact van cultuur niet onderschat worden.  “In al haar maatregelen vragen we de Vlaamse regering blijvend overleg met de sector te hanteren en aandacht te besteden aan innovatie, duurzaamheid en brede cultuurparticipatie”, zo stellen de indieners van de resolutie.

 Korte termijn: steun

Op de korte termijn is het noodzakelijk om de sector verder te ondersteunen en te reactiveren. 

De cultuursector heeft de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zodat de Vlaming veilig kan genieten van een brok cultuur of van ons waardevol erfgoed. De nood- en steunmaatregelen van zowel het lokale, het Vlaamse als het federale beleidsniveau blijken te werken. Toch volstaan die maatregelen niet en is er vraag naar tijdelijke verlenging van onder andere RSZ-kortingen, tijdelijke werkloosheid en ook nieuwe stimulerende maatregelen.  Ook positieve communicatie blijft absoluut belangrijk.

Lange termijn: sociaal statuut

Op de langere termijn dient werk gemaakt te worden van een aantal reeds gekende weeffouten in het systeem.  In de cultuur- en evenementensector werken mensen in verschillende statuten en werkbreuken, vaak als freelancer.

Bovendien hebben mensen in de culturele sector vaak maar een kleine financiële buffer. Een voorzichtige herstart houdt kleine winstmarges tot zelfs niet-rendabele activiteiten in. In die omstandigheden heeft de sector nood aan billijke verloning en eerlijke praktijken, aan een correct fiscaal en sociaal statuut. 

Een structurele hervorming van het kunstenaarsstatuut dringt zich op. We weten al langer dat zelfs in normale tijden het statuut van de artiest te onzeker is. Daarom is het tijd voor een doortastende aanpak. Een aanpak voor de lange termijn.

Innovatie en digitalisering

Tegelijk moeten we elke crisis ook zien als een kans om nog meer in te zetten op innovatie en digitalisering. De eerste initiatieven in die richting bleven vaak kleinschalig.

In deze crisisperiode moeten we investeren, zowel in digitale infrastructuur als in het digitaal ontsluiten van cultuur voor iedereen. Zoveel mogelijk Vlamingen moeten gebruik kunnen maken van digitale toepassingen om ons uniek internationaal gerenommeerd kunstenveld en ons waardevol erfgoed te ontdekken.

Daarnaast vragen de indieners ook om de in het regeerakkoord voorgenomen infrastructuurwerken verder te zetten zodat we na de crisis kunstenaars, muziek, theater en dansgezelschappen maar ook bezoekers alle kansen geven om in duurzame, toegankelijke en pandemie-proof omgevingen te werken en te genieten. 

 Centrale databank

Het maatschappelijk relancecomité wijst erop dat Vlaanderen geen actuele en continue data heeft over de impact van corona op inkomens, levensomstandigheden en welzijn van de Vlamingen. Nederland, Duitsland, Frankrijk hebben die gegevens wel. 

Meten is weten. Onze resolutie vraagt daarom een betere dataverzameling en het centraal ontsluiten van die data volgens het only-once principe.  Zo vermijden we dubbel werk en krijgen we een duidelijk beeld van de sector.

Lees hier de resolutie.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37