Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Het project Digitaal Podium van Cultuurconnect

In de lopende beheersovereenkomst van Cultuurconnect is volgende doelstelling opgenomen: “Cultuurconnect onderzoekt de wenselijkheid en de haalbaarheid van een gedeelde digitale basisinfrastructuur voor de sector van de gesubsidieerde podiuminstellingen. (...) Cultuurconnect betrekt de kunst- en cultuurhuizen via een kwaliteitsvol participatietraject bij de opmaak van deze conceptnota.”

We hebben vorige week echter een open brief ontvangen die werd ondertekend door vrijwel alle private aanbieders van digitale tools inzake ticketing, planning, CRM, enzovoort. Ze waarschuwen voor de negatieve gevolgen van het wegvallen van de gezonde marktdynamiek in deze sector door de aanduiding van een monopolist, met een centrale controlerende rol voor Cultuurconnect. Maar nog belangrijker is hun kritiek op het onrealistische karakter van de plannen van Cultuurconnect.

Lees hier de vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37