Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

het belang van cultureel erfgoed voor de toerismesector

Het toerismebeleid is natuurlijk gestoeld op de sterktes van Vlaanderen. Dit werd heel mooi geformuleerd in beleidsnota Toerisme van minister Weyts: “Onze bezoekers creëren welvaart en dragen bij tot de uitstraling van ons land.” In het toerismebeleid wordt dan ook gekozen voor een domeinoverschrijdende aanpak. Door dat transversale karakter hebben beslissingen in andere beleidsdomeinen een grote impact. De vraag is of de minister ook bereid is om pleitbezorger te zijn voor de erfgoedsector bij de regeringsbeslissing die binnenkort zal moeten worden genomen in verband met de beleidsplannen van de erfgoedsector.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37