Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Heraanleg Steenweg op Holsbeek (N229) nog maar eens uitgesteld

PERSBERICHT

Recent lieten Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) en Leuvens gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V), hun ongenoegen blijken over het gebrek aan een veilige fietsoversteek voor ondermeer de schoolgaande jeugd die van het Montfortcollege in Rotselaar op weg naar huis de Aarschotsesteenweg moeten kruisen.

Zij moeten immers de drukke Aarschotsesteenweg (70 km/u) oversteken om de Jan Baptist Vanderelststraat in te gaan. Daarbij zijn deze jongeren afhankelijk van de goodwill van de automobilisten aangezien een veilige oversteekplaats ontbreekt.

Volgens minister Weyts voldoet deze locatie echter niet aan de voorwaarden die de aanleg van een fietsoversteek kunnen verantwoorden. Als bijkomend argument om geen oversteekplaats te realiseren op de Aarschotsesteenweg, stelde de minister een alternatieve route voor.

De scholieren kunnen volgens hem beter fietsen via de Steenweg op Holsbeek (N229) en de Kwadenhoekstraat. Daarvoor verwijst hij naar de concrete plannen om de Steenweg op Holsbeek uit te rusten met fietspaden die voldoen aan de meest recente richtlijnen.

AWV wil al geruime tijd de Steenweg op Holsbeek (N229) vernieuwen tussen het op-en afrittencomplex van de E314 en de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19). Zo zullen er vrijliggende fietspaden worden aangelegd. Daarnaast worden er ingrepen gepland die de afwikkeling van het auto- en busverkeer moet verbeteren.

Verrassing alom toen Karin Brouwers de minister vroeg naar de planning en timing voor die veilige heraanleg van de Steenweg op Holsbeek. De uitvoering van de werken blijkt nog maar eens uitgesteld. Oorspronkelijk was de heraanleg voorzien in 2018 en is daarna opgeschoven tot 2020 en nu weer uitgesteld tot 2021. De reden voor deze vertragingen is dat de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties vertraging heeft opgelopen met de onteigeningen. Volgens de CD&V-ers zijn eveneens de te krappe budgetten voor AWV Vlaams-Brabant mede de oorzaak van deze vertraging.

Vanuit de gemeenten Holsbeek, Rotselaar en Leuven (Wilsele-Putkapel) wordt er al langer aangedrongen op het veiliger maken van de Steenweg op Holsbeek.  Op dit stuk van de steenweg zijn de fietspaden in zeer slechte staat waardoor fietsers soms op de rijbaan tussen de auto’s en vrachtwagens moeten laveren.  Nochtans gebruiken honderden scholieren deze steenweg om het nabijgelegen Montfortcollege te bereiken. Ook voor het woon-werkverkeer richting bedrijvenzones (Wingepark, Danone, …) is het fietsgebruik niet echt veilig in deze omgeving. 

Gescheiden riolering Sint-Pietersrode en Nieuwrode moet wachten

Buiten de verkeersonveiligheid is er een ander belangrijk probleem. Aquafin wacht al meer dan 10 jaar op de heraanleg voor het plaatsen van een collector onder de Steenweg op Holsbeek. Zolang dit niet gerealiseerd is, zijn de rioleringsprojecten en verkeersveilige heraanleg van verschillende straten in Sint-Pietersrode en Nieuwrode ook geblokkeerd.

Karin BROUWERS
Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid (CD&V) – tel: 0485 / 88 43 49

Hans EYSSEN
Burgemeester Holsbeek (CD&V) – tel: 0475 / 56 05 13

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37