Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Gevraagd: Garantie op basisbereikbaarheid

Om de basisbereikbaarheid te realiseren bekijkt de vervoersmaatschappij De Lijn. Ook naar oplossingen buiten het klassieke openbaar vervoer. Hierbij wordt gedacht aan gemeenten of OCMW’s. Via een actuele vraag in het Vlaams Parlement vroeg Karin aan de minister de garantie dat er volwaardige, effectieve en operationele alternatieven zijn voor gans Vlaanderen bij het invoeren van die basisbereikbaarheid.
Bekijk het debat via deze link

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37