Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Genderongelijkheid in de media

Het is 25 jaar geleden dat er een grote VN-Wereldvrouwenconferentie werd gehouden in Peking. Daaraan was een verklaring en een actieprogramma gekoppeld. Ons land moet vandaag ook weer verslag uitbrengen over de uitvoering van die Verklaring van Peking en aanduiden welke de prioriteiten zijn voor de toekomst. Een van de belangrijkste aandachtspunten blijft nog altijd de strijd tegen de genderstereotypen. Een voortgezet beleid blijft nodig om de beeldvorming van vrouwen en meisjes te verbeteren, seksisme en genderstereotypering tegen te gaan. Dat kan via het onderwijs, maar ook in partnerschap met de media.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37