Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Eindelijk wordt Rennessingel veiliger voor fietsers

De heraanleg stond al langer gepland, maar werd al verschillende keren uitgesteld. Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers  is bij de Vlaamse ministers van Mobiliteit blijven aandringen om in actie te schieten en deze zomer wordt eindelijk het startschot gegeven.

De onveilige Rennessingel is eveneens al langer een doorn in het oog van het Leuvense stadsbestuur. De bevoegdheid voor dit stuk van de Leuvense ring ligt echter bij het Vlaams Gewest. De “Ouders van verongelukte Kinderen” plaatsten reeds in 2016 een SAVE-bord en wachten sindsdien op verbetering van de verkeerssituatie.

Deze zomer start de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad op de Rennessingel tussen Brusselsesteenweg en campus Gasthuisberg. Doel van het dubbelrichtingsfietspad is het creëren van een veiliger en afgescheiden fietsroute voor de vele fietsers die onder andere het Lemmensinstituut en de site Gasthuisberg dagelijks bezoeken. Ter hoogte van de aansluiting van de Brusselsesteenweg (N2) met de Rennessingel worden fietsers komende vanuit de richting Vaartkom via een iets lager gelegen oversteekplaats naar de overkant geleid Dit is een noodzakelijke ingreep om de veiligheid voor alle weggebruikers op deze kruising te verbeteren. Als de werken vlot verlopen verwacht men ze te kunnen afronden eind 2020.

Meer info vind je op: https://wegenenverkeer.be/werken/fietspad-rennessingel

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37