Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

een fondsmatige aanpak voor een relance van de kunstensector

In de visienota Kunsten stond een heel interessant punt: “Ik wil verder bekijken of (een deel van) de Dynamische Ruimte op lange termijn gebaat zou zijn bij een fondsmatige aanpak en/of verfondsing. Ik voorzie daarom een vervolg op het onderzoek 'Verfondsing in Vlaanderen? Onderzoek naar de wenselijkheid van (verdere) verfondsing in het kunstenlandschap in Vlaanderen'.

Lees en bekijk hier mijn vraag en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37