Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

een deontologische code voor influencers

De Universiteit Gent en de Artevelde Hogeschool bevroegen 179 Vlaamse influencers. De bevraging peilt naar de kennis van de influencers over de bestaande regelgeving, de manier waarop influencers communiceren over relevante maatschappelijke thema’s en er werd nagegaan in hoeverre influencers nood hebben aan een deontologische code en hoe die er dan precies moet uitzien. Uit deze bevraging blijkt alvast dat drie op de vier Vlaamse influencers positief staan tegenover een deontologische code voor influencers.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37