Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

De visienota van het nieuwe Leuvense stadsbestuur

De nieuwe coalitie van Leuven (Sp.a, Groen en CD&V) heeft een ambitieuze visienota met tien prioriteiten voor de komende legislatuur uitgewerkt. Deze visienota vormt de basis voor de bestuursnota 2019-2024 die de komende maanden in detail zal worden uitgewerkt. Het bestuur wil ervoor zorgen dat Leuven een verbonden stad blijft, waar iedereen zich thuis kan voelen en waar samen aan een positieve en duurzame toekomst wordt gewerkt. 

De visienota vind je in bijlage. 

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37