Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de uitvoering van het Logiesdecreet

Op 1 april 2017 trad de gewijzigde regelgeving van het Logiesdecreet in werking. Dit decreet voorziet in een aantal vereisten voor opening en uitbating waar iedere betalende overnachtingsplek aan moet voldoen. Bij de implementatie van het Logiesdecreet doen er zich blijkbaar aanzienlijke problemen voor in de sector van de huurvakantiewoningen. Enerzijds brengen de specifieke bepalingen van het brandveiligheidsbesluit veel en complex administratief werk met zich mee en zijn de kosten om te voldoen vrij hoog. Anderzijds blijkt de overgangsmaatregel van één jaar te kort.

Lees hier de vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37