Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de relancevoorstellen van de Taskforce Cultuur

In het kader van de voorbereiding van de relance van de cultuursector werd eind vorig jaar een Taskforce Cultuur opgericht, met twee werkgroepen: een voor de korte en een voor de lange termijn. De Werkgroep Korte Termijn van deze taskforce formuleerde 25 voorstellen om de sector op korte termijn te ondersteunen en meer toekomstbestendig te maken. De cultuursector heeft het afgelopen jaar enorm geleden en kijkt dan ook uit naar de maatregelen en hoe die precies uitgerold zullen worden.

Bekijk en lees hier mijn vraag om uitleg en het antwoord.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37