Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

De leenvergoeding van boeken

Leenvergoeding is een onderdeel van de federale wetgeving. Momenteel is er nog altijd een koninklijk besluit (KB) van kracht van 13 december 2012. De leenvergoeding bepaalt dat er per collectiestuk en per uitlening betaald moeten worden door de uitlenende instelling en dat dit bedrag doorgerekend kan worden aan de leners. Voor de bibliotheken neemt Vlaanderen dat al sinds mensenheugenis op zich. Maar na de afschaffing van het decreet Lokaal Cultuurbeleid is de verplichting om deze gegevens aan te leveren aan Vlaanderen weggevallen. Een centrale aanlevering van de gegevens van collectie en uitleningen van alle Vlaamse openbare bibliotheken is dus niet meer mogelijk.

Bovendien vraagt het BoekenOverleg al langer aan de Vlaamse overheid om de leenvergoeding voor auteurs op te trekken naar het Europees gemiddelde.

Door omzetting van papieren boeken naar e-boeken komen deze inkomstenbronnen voor auteurs en uitgevers ook nog fors onder druk wegens lagere verkoopprijzen, een hoog btw-tarief en piraterij en ongecontroleerd kopiƫren.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37