Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de implementatie van GDPR in de cultuur-, jeugd- en mediasector

In oktober 2017 stelde ik al een vraag over de implementatie van de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die Europa heeft uitgevaardigd, en over de effecten daarvan in de cultuur-, jeugd-, en mediasector. Vorige week ontvingen we het advies van de  Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) over het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van allerlei decreten aan de AVG. De SARC brengt een positief advies maar wijst erop dat die AVG een niet te onderschatten impact heeft op tal van organisaties in cultuur, jeugd, sport en media.

Lees hier de vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

 

 

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37