Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de financiering van het openbaar vervoer

Minister Weyts legt de laatste hand legt aan de uitwerking van het concept basisbereikbaarheid. Dat model van basisbereikbaarheid is bedoeld om het openbaar vervoer op te waarderen, om meer mensen te verleiden om het openbaar vervoer te nemen. Het hele netwerk zal na de invoering geleidelijk aan worden hertekend. De vervoersregio’s die zullen worden opgericht en de lokale besturen die daarin vertegenwoordigd zijn, zullen op die manier meer inspraak krijgen en zij zullen ook instaan voor het vervoer op maat in gebieden waar er geen bussen of trams rijden. Welke garanties zal de minister aan  de steden en gemeenten kunnen geven dat de Vlaamse overheid hun voldoende middelen zal ter beschikking stellen geven voor een kwalitatief openbaarvervoersaanbod?

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37