Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de digitalisering van de cultuursector

In het regeerakkoord werd afgesproken dat de digitalisering van de cultuursector een aandachtspunt blijft en ook in uw beleidsnota hebt u daar een en ander over gezegd. In het relanceplan van de Vlaamse Regering ‘Vlaamse Veerkracht’ is digitalisering eveneens een van de strategische beleidslijnen en in het kader daarvan worden er in de cultuursector meerdere projecten opgezet. Naast de projecten uit het relanceplan zijn er tijdens de pandemie noodgedwongen stappen gezet in de digitalisering. Heel wat organisaties hebben hun activiteiten online gezet, onder andere via streaming. Podium 19 gaf daar een extra boost aan als tijdelijke televisiezender.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37