Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de basisbereikbaarheid en het STOP-principe

Minister, het Mobiliteitsdecreet stelt dat ons mobiliteitsbeleid gericht moet zijn op een duurzame mobiliteitsontwikkeling waarbij de mobiliteit wordt beheerd voor de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Om dit te bereiken wordt in artikel 4 van hetzelfde decreet het STOP-principe naar voren geschoven. Dit beginsel gaat uit van een rangorde in de vervoersmodi: eerst 'stappers en trappers', dan het openbaar vervoer en tot slot het persoonlijk gemotoriseerd vervoer. We horen de laatste tijd niet meer zo veel van het STOP-principe. Nochtans is het voor CD&V een belangrijke leidraad die duurzame vervoersmodi moet ondersteunen, die moet zorgen voor een verhoogde veiligheid voor voetgangers en fietsers, die een antwoord in zich houdt op de toenemende mobiliteit en files, enzovoort.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37