Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

advies RvS over herstelbesluit radiofrequentieplan

Op donderdag 25 oktober 2018 sprak de Raad van State een arrest uit waardoor het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend, werd vernietigd. U hebt toen dus zeer snel gehandeld middels een herstelbesluit. Er kwam echter een belangrijkere opmerking van de Raad van State over de inwerkingtreding van het herstelbesluit en dat roept natuurlijk weer vragen op.

Lees hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37