Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

18 uur gecumuleerde tijdswinst voor busreizigers op Diestsesteenweg!

PERSBERICHT

Om het busverkeer tussen Diest en Leuven vlotter te laten verlopen werd er in het voorjaar 2017 door AWV een eerste proefproject opgestart. Bussen die via de Diestsesteenweg richting Leuven rijden, stonden tijdens de spits in de file net voor ze de stad Leuven konden inrijden. Door een aangepaste lichtenregeling werd er getracht om de file te verschuiven naar het stuk van de steenweg waar er een busbaan is (vanaf de grens Kessel-Lo en Linden tot aan het kruispunt van de N2 met de Borstelstraat). Op deze wijze zouden de bussen minder hinder ondervinden van de file.

Het resultaat van het proefproject was echter niet zoals verhoopt. De bussen stonden nog altijd mee in de file op de steenweg  en het sluipverkeer in de zijstraten van Diestsesteenweg nam gevoelig toe.

Daarom werd er in het najaar 2017 een aangepast proefproject opgezet. Dezelfde verkeerslichten werden  nu anders op elkaar afgestemd. Opzet van deze nieuwe testfase bleef een vlottere doorstroming op de Diestsesteenweg voor de bussen van De Lijn. Bijzondere aandacht  ging er naar het extra sluipverkeer in de zijstraten van de Diestsesteenweg.

Vlaams volksvertegenwoordiger en Leuvens gemeenteraadslid (CD&V) vroeg naar de resultaten.

Uit cijfers van De Lijn (zie bijlage) rond de doorstromingswinsten voor het busverkeer blijkt dat 879 busreizigers in de ochtendspits (tussen 7u en 9u) samen meer dan 18 uur winnen aan reizigerstijd. Daardoor is de betrouwbaarheid van de reistijd tussen de Galgenstraat (Linden) en het station van Leuven globaal verbeterd, tot zelfs 93% tussen 8u30 en 9u.

Ook liet de minister al weten dat de lange files vanuit de Platte-Lostraat en de Rerum Novarumlaan richting Diestsesteenweg tijdens de eerste dagen van het proefproject te wijten waren aan respectievelijk een processorfout en een defecte lus.

Voor een definitieve conclusie over de effecten van het proefproject op het autoverkeer is het echter wachten tot eind april, na het geplande overleg van AWV met de stad Leuven, de politie Leuven en De Lijn.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37