Karin Brouwers - Leuven

Leuven

Dit jaar vroeg Vrouw & Maatschappij met de Zij Blij-dag aandacht voor de combinatie van zorg, arbeid en gezin bij alleenstaande ouders. Want een...

Lees meer

PERSBERICHT

De ring rond Leuven wordt pas in 2019 veiliger ondanks een eerdere belofte (2017) van minister Weyts aan Vlaams volksvertegenwoordiger...

Lees meer

PERSBERICHT

Onlangs ontstond onduidelijkheid over de verdere realisatie van het project Leuven-Noord, meer bepaald over de geplande pendelparking....

Lees meer

De fiets is één van de oplossingen voor het verminderen van het fileprobleem in Vlaams-Brabant. Toch nemen nog te weinig mensen in Vlaams-Brabant de...

Lees meer

Wat is er aan de hand? De stad Gent gaat binnenkort drie elektrische bussen inzetten die een vast traject door de binnenstad zullen afleggen. De...

Lees meer

PERSBERICHT

Op de vernieuwde viaduct van de Lüdenscheidsingel is er geen plaats meer voor fietsers en voetgangers. De aanleg van een nieuw fietspad...

Lees meer

Op 19 januari 2017 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het masterplan E40-Parkway goedgekeurd. Hierdoor zal de Reyerswijk geleidelijk worden...

Lees meer

Met de 'Strategische Visie 2040' heeft  Brussels Airport een ambitieus plan voor de toekomst. Het plan bevat o.a. een verlenging van landingsbaan 25L,...

Lees meer

PERSBERICHT

Op 6 januari voerden CD&V en Jong CD&V Leuven actie voor toegankelijke parken. De Drie Koningen kwamen met rolstoel en kinderkoets hun...

Lees meer

PERSBERICHT

Als Leuven volgend jaar, zoals verwacht, officieel de kaap van de 100.000 inwoners neemt, krijgt het 6,7 miljoen euro extra uit het...

Lees meer

Mijn agenda in Leuven

Ik ben lid van volgende commissies in Leuven:
Ruimtelijke ordening en monumentenzorg (voorzitter)
- Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
- Economie, wonen, werk en onderwijs
- Sociale zaken, studentenzaken, senioren en OCMW-aangelegenheden
- Feestelijkheden, toerisme, burgerzaken en jeugd
Veiligheidsbeleid

- Ondervoorzitter AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven)

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn functie als gemeenteraadslid te Leuven contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37