Karin Brouwers - Leuven

Leuven

PERSBERICHT

Op 6 januari voerden CD&V en Jong CD&V Leuven actie voor toegankelijke parken. De Drie Koningen kwamen met rolstoel en kinderkoets hun...

Lees meer

PERSBERICHT

Als Leuven volgend jaar, zoals verwacht, officieel de kaap van de 100.000 inwoners neemt, krijgt het 6,7 miljoen euro extra uit het...

Lees meer

Het Reyersplan van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat al een zestal jaar mee en het is een mooi stedenbouwkundig plan om de hele omgeving van...

Lees meer

PERSBERICHT

Het Brussels Gewest plant een beperking van het aantal rijstroken op de E40 vanuit Leuven van zes naar vier. Morgen ondervraagt Vlaams...

Lees meer

PERSBERICHT

Vandaag herhaalde het buurtcomité van Wilsele Dorp, 3012WD haar vraag naar betere geluidswering aan de E314.

Als antwoord op de vraag van...

Lees meer

In oktober 2018 zal ik de Leuvense CD&V-lijst duwen. Ik had evengoed kunnen kiezen voor een zeker plaatsje bij de eerste vijf, maar na (tegen dan) 30...

Lees meer

PERSBERICHT

Lees meer

Op 27 oktober was Karin te gast op de Minder Mobielen Centrale Leuven (MMC). Als lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams...

Lees meer

Vandaag maakte minister Gatz de beslissing bekend van de Vlaamse Regering over de toekenning van meerjarige werkingssubsidies voor de Vlaamse...

Lees meer

5 politieke partijen bundelen de krachten en pleiten bij De Lijn en NMBS voor betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer. CD&V, Groen, N-VA,...

Lees meer

Mijn agenda in Leuven

Ik ben lid van volgende commissies in Leuven:
Ruimtelijke ordening en monumentenzorg (voorzitter)
- Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
- Economie, wonen, werk en onderwijs
- Sociale zaken, studentenzaken, senioren en OCMW-aangelegenheden
- Feestelijkheden, toerisme, burgerzaken en jeugd
Veiligheidsbeleid

- Ondervoorzitter AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven)

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn functie als gemeenteraadslid te Leuven contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37